ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษโครงการEnglish Program ม.1 และห้องเรียนพิเศษGifted Program ม.4

By |2024-02-15T14:26:16+07:00กุมภาพันธ์ 15, 2024|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ใบสมัครนักเรียนม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2567

ใบสมัครนักเรียน ม.1 ห้องทั่วไป ดาวน์โหลด ใบสมัครนักเรียน ม.1 ห้องEP [...]

By |2024-02-01T14:18:20+07:00กุมภาพันธ์ 1, 2024|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาติ)

[...]

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ฝ่ายบริหารโดยนายปรีใหม่ วังวงค์ นางรัตนา เวียงวงษ์ นางสุพัตรา สุกันคณะครูและบุคลากรโรงเรียนพังโคนวิทยาคม [...]

By |2023-12-05T12:56:55+07:00ธันวาคม 5, 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Site

กลุ่มงานบริหารบุคคลโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ได้จัดทำโครงการอบรมและพัฒนาครู ในการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Site เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะและประสบการณ์ตรงให้แก่ครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเอง และการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในวันจันทร์และอังคาร [...]

By |2023-12-05T13:06:53+07:00ธันวาคม 5, 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ 4-8 ธันวาคม 2566

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เห็นความสำคัญของการเสริมศักยภาพของนักเรียนในการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT) จึงประกาศหยุดเรียนในระดับฃั้นมัธยมศึกษาปีที่ [...]

By |2023-12-04T17:19:59+07:00ธันวาคม 4, 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments
Go to Top