Home2023-12-02T20:21:45+07:00

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

ติดต่อ

042-771218

ข่าวประชาสัมพันธ์

112, 2023

ประกาศปรับรูปแบบการเรียนการสอน 4 ธันวาคม 2566

By |ธันวาคม 1, 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกาศ !!! ปรับรูปแบบการเรียนการสอน วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เป็นแบบ [...]

2811, 2023

นายสุบรรณ นาสพัส ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ได้ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

By |พฤศจิกายน 28, 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

[...]

2711, 2023

ประกาศเรื่องหยุดเรียนวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566

By |พฤศจิกายน 27, 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

2211, 2023

การขออนุญาตใช้สถานที่โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

By |พฤศจิกายน 22, 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

1711, 2023

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างขอบข่าย

By |พฤศจิกายน 17, 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

 ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2566 นายสุบรรณ นาสพัส ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 กลุ่มคัดเลือกที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสว่างแดนดิน โรงเรียน แวงพิทยาคม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยสามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง จำนวน 98 เหรียญ เหรียญเงิน จำนวน 3 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 101 เหรียญ ครองตำแหน่งสรุปเหรียญรางวัล อันดับ 1 ของกลุ่ม สพม.สกลนคร 2 ซึ่งแบ่งเป็น เหรียญทองชนะเลิศ จำนวน 27 เหรียญ ครองอันดับ 3 ของกลุ่ม สพม.สกลนคร 2

แนะนำบุคลากรใหม่

นางสาววิภาสินี หัศกรรณ์
นางสาวทรรศิกา เจริญศรี
นางสาวพรทิพย์ พรหมมาศ
0 คน
นักเรียนรวม
0 คน
ระดับ ม.ต้น
0 คน
ระดับ ม.ปลาย
0 คน
บุคลากรโรงเรียน

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

โรงเรียนพังโคนวิทยาคมสังกัดมัธยมศึกษาสกลนคร

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปัญญา

E-Service

ระบบบริการออนไลน์

ระบบแจ้งซ่อม

ระบบ sgs

ระบบชุมนุม

แฟนเพจโรงเรียน
พังโคนวิทยาคม

หมู่ที่ 8 บ้าน344 บ้านฝั่งแดง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160

Go to Top