คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายสุบรรณ นาสพัส


ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์  : 0932652356                
อีเมล –

นายปรีใหม่ วังวงค์


รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์  : 086-225-5341                
อีเมล : [email protected]

นางรัตนา เวียงวงษ์


รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์  : 081-0545640                
อีเมล : [email protected]

นางสาวพุทธชาด แสนอุบล


รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์  : 0878613812                
อีเมล : [email protected]

นางสาวอมร สมพร


รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์  : –                
อีเมล : –

นางสุพัตรา สุกัน


รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์  : 095-6678181               
อีเมล : [email protected]