ขอเชิญ บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพังโคนวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ที่ อาคาร 1 ชั้น 3 เป็นต้นไป ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

  • เริ่มวันที่ 1 – 24 สิงหาคม 2566

85%

Product Quality Index

92%

Energy Generation