ประชาสัมพันธ์ถึงพี่ ม.3 และ ม.6

รวมถึงนักเรียนที่สแกนหน้าแล้วไม่ติดด้วยนะคะ
รอฟังประกาศเรียกถ่ายภาพในวันพรุ่งนี้ค่ะ
การแต่งกาย #เครื่องแบบนักเรียน ค่ะ