วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสุบรรณ นาสพัสผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ได้ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน และคณะครูที่เป็นคณะกรรมการ ในสนามการแข่งขันกลุ่มคัดเลือกที่ ๒