จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

สืบสารประเพณีรดน้ำขอพร

ผลประกวดการแข่งขันเครื่องบิน

รางวัลยอดนักอ่าน

นิเทศติดตาม

สอบคัดเลือก ม.1 ม.4

พิธีเปิดป้ายเจดีย์ ณ วัดวีระธรรม

นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน
ผู้อำนวยการศึกษา

การนำเสนอการศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ (IS)

รับรายงานตัวและมอบตัวห้องพิเศษ

นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

พิธีมอบเกียรติบัตร

วันเกียรติยศและปัจฉิมนิเทศ

กัณฑ์หลอน

รับการตรวจเยี่ยม O-net

ค่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์

วันภาษาจีนและฝรั่งเศส

สานสัมพันธ์ พี่-น้องสภานักเรียน

มอบหนังสือพระราชทาน

มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา

เดินทางไกล พักแรม ลูกเสือ ม.3

เข้าค่ายลูกเสือ ม.2

ยุวกาชาด ม.2

ยุวกาชาด ม.3

เข้าค่ายลูกเสือ ม.1

พิธีเปิดกุฏิชีวาภิบาล

TO BE NUMBER ONE

TO BE NUMBER ONE

TO BE NUMBER ONE

TO BE NUMBER ONE

SAKOLRAJ Robot

นำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE

VALENTINE’S

CEFR

ทัศนศึกษา

ถวายปัจจัยสร้างหอฉัน

กิจกรรมโลหิตจิตอาสา

ฉบับที่ 178

ฉบับที่ 177

ฉบับที่ 176

ฉบับที่ 174

ฉบับที่ 173

ฉบับที่ 172

ฉบับที่ 171

ฉบับที่ 170

ฉบับที่ 169

ฉบับที่ 168

ฉบับที่ 167

ฉบับที่ 166

ฉบับที่ 165

ฉบับที่ 164

ฉบับที่ 163

ฉบับที่ 162

ฉบับที่ 161

ENGLISH CAMP

โครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์ฯ ครั้งที่8

แข่งขันเอแม็ท ครอสเวิร์ด ชองแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 5

ค่ายพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

พิธีมอบเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด

คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ร่วมทำบุญถวายต้นกัณฑ์นมัสการพระธาตุเชิงชุมและไหว้หลวงพ่อพระองค์แสน

ขอแสดงความยินดีการประกวดร้องเพลงสตริง

กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทยเข้ารับเกียรติบัตรการประกวดเรียงความ

วันครูแห่งชาติ

กิจกรรมโครงการหลักสูตรารคิดออกแบบและทักษะระดับสูงเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมด้านการใช้เทคโนดลยีการบริหารประชาชนและสังคม

วันเด็กแห่งชาติ

ยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการ

ทำบุญตักบตร

EP Christmas day

CHRISTMAS DAY

Sport day

เกมกีฬาเพื่อการศึกษาต่อคำศัพท์

คนดีศรีพังโคน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ทำบุญตักบาตรงวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ

วันวชิราวุธ

ขับขี่ปลอดภัยเพื่อสังคมไทย”อุบัติเหตุเป็นศูนย์”

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ห้องเรียนออนไลน์ด้วย GOOGLE SITES

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูห

นิเทศและมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

พิธีเชิญถ้วยพระราชทาน ปี 2566

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองแบบดั้งเดิม ในงานสันตพลนิทรรศ ‘66

ขอแสดงความยินดีกับการแข่งขันเครื่องบินชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าดรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี

จุลกฐินวัดป่าเจติยานุสรณ์

ทักษะการคิด เอาชีวิตรอดภัยบนท้องถนน

รับนิเทศ ตรวจเยียม ติตดาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมการแสดงดนตรีในงาน MOTOR SHOW ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สกลนคร

ขอแสดงความยินดีกับการแข่งขัน DRON ROBOT ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ชุมนุมนาฏศิลป์และวงโยธาทิตร่วมงานทอดกฐินพระราชทาน

ร่วมทำบุญงายถวายผ้ากฐินพระราชทาน

ยินดีต้อนรับนักเรียนประจำภาคเรียน 2/2566

มอบเกียรติบัตรเครื่องบิน

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

วันปิยมหาราข

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน

อย.น้อยวัยใส ร่วมใส่ใจสุขภาพ

EMI POEN HOUSE

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ชุมชุนรักษาดินแดน

อบรมเพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

ยุวชลกร

FIELD TRIP

คัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิตนักเรียน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมอบรมการสร้างเครื่อง
บินพลังยาง

กิจกรรมการแข่งขันทำนองเสนาะ

กิจกรรมอบรมการสร้างเครื่อง
บินพลังยาง

กิจกรรมอบรมการสร้างเครื่อง
บินพลังยาง

พิธีแห่เทียนเข้าพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

พิธีทำบุญตักบาตร

พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรณษา

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ