Home2024-07-19T11:38:16+07:00

โรงเรียนพังโคนวิทยาคมยินดีต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร


ติดต่อ

042-771218

แจ้งนักเรียน ให้ทำแบบสํารวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2567
เข้าระบบที่ https://mi-test.obec.go.th
ชื่อผู้ใช้ : เลขบัตร ปปช ของนักเรียน
รหัสผ่าน : 1234
ขอความร่วมมือด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

2703, 2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนทั่วไป ม.1,ม.4

By |มีนาคม 27, 2024|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทำบุญ 9 วัดเพื่อเป็นศิริมงคลแก่บุคลากร เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา 2567 วันอังคารที่ 16 กรกฏาคม 2567 นายสุบรรณ นาสพัส ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมทำบุญ 9 วัดเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมีนายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครเป็นประธานในพิธี

แนะนำบุคลากรใหม่

นางสาวกวินทรา จันทร์​ตรี​
ครูชีววิทยา
0 คน
นักเรียนรวม
0 คน
ระดับ ม.ต้น
0 คน
ระดับ ม.ปลาย
0 คน
บุคลากรโรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปัญญา

E-Service

ระบบบริการออนไลน์

ระบบแจ้งซ่อม

ระบบ sgs

ระบบชุมนุม

แฟนเพจโรงเรียน
พังโคนวิทยาคม

หมู่ที่ 8 บ้าน344 บ้านฝั่งแดง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160

Go to Top