ตราสัญลักษณ์ 
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :   1047540644
รหัส Smis 8 หลัก :   47022001
รหัส Obec 6 หลัก :   540644
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :   พังโคนวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :   Pangkhonwittayakom
ที่อยู่ :  หมู่ที่  8  บ้าน344 บ้านฝั่งแดง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ :   042771218
โทรสาร :   042771132
ระดับที่เปิดสอน :  มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :   17/05/2516
อีเมล์ :   [email protected]
เว็บไซต์ :   https://pangkhonwit.ac.th
Facebook : โรงเรียนพังโคนวิทยาคม | Phang Khon | Facebook
กลุ่มโรงเรียน :   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :   ไฮหย่อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:      55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:      1 กม.