ข่าวประชาสัมพันธ์2023-08-04T16:08:44+07:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

1907, 2024

การแข่งทักษะภาษาไทยชิงโล่เกียรติยศ ท่านสมใจ วิเศษทักษิณ”ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ”

By |กรกฎาคม 19, 2024|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

[...]

2706, 2024

การแข่งทักษะภาษาไทยชิงโล่เกียรติยศ ท่านสมใจ วิเศษทักษิณ

By |มิถุนายน 27, 2024|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการ “กีรติหัสดิน”สืบสานศิลป์ ปิ่นภาษา ครั้งที่ ๑ชิงโล่เกียรติยศท่านสมใจ วิเศษทักษิณผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประเภทการแข่งขัน๑. การแข่งขันอ่านฟังเสียงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖)๒. การแข่งขันคัดลายมือชั้นประถมศึกษาตอนปลาย [...]

2106, 2024

มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ

By |มิถุนายน 21, 2024|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

Go to Top