แจ้งกำหนดการเข้าค่ายพุทธบุตร
ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566
ณ หอประชุมพังโคนวิทย์รวมใจ
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

หมายเหตุ : การเข้าร่วมกิจกรรมนี้
เฉพาะนักเรียนระดับชั้นม.1 และ ม. 4

ดาวน์โหลดใบขออนุญาตผู้ปกครอง เข้าค่ายพุทธบุตร