กลุ่มงานกิจการนักเรียน

ระเบียบ เครื่องแต่งกายนักเรียน

ปีการศึกษา 2567

แบบฟอร์ม บันทึกการทำทัณฑ์บนนักเรียนที่กระทำผิด

ปีการศึกษา 2566

คู่มือกิจการนักเรียน - ระเบียบ

ปีการศึกษา 2566

คู่มือ ธรรมนูญสภานักรียน

ปีการศึกษา 2566

คู่มือ สภานักเรียนโรงเรียนพังโคนวิทยาคม

ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนพังโคนวิทยาคม เรื่อง ทรงผม

ปีการศึกษา 2566

สรุปโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

ปีการศึกษา 2566

แนะนำ ประธานสภานักเรียน

ปีการศึกษา 2566