หน้าหลัก สมัครเข้าชุมนุม ปริ้นใบรายชื่อ นักเรียนที่ยังไม่มีชุมนุม รายการชุมนุมที่ยังว่างอยู่
     
 

ขั้นตอนการสมัครชุมนุม

1.ตรวจเช็คว่ามีชุมนุมไหนที่ยังว่างอยู่ คลิกที่นี้

2.คลิกที่สมัครเข้าชุมนุมแล้วกรอกเลขประจำตัวเพื่อให้ระบบตรวจสอบ

3.เลือกกลุ่มสาระที่ต้องการสมัครเข้าชุมนุม

4.เลือกครูที่ปรึกษาชุมนุมที่ตนเองจะสมัครเข้า