ชื่อ - นามสกุล :นายนิรันดร เทศประสิทธิ์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :บริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานทั่วไป