ชื่อ - นามสกุล :นายประภัทร์ กุดหอม
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
หน้าที่หลัก :บริหารงานฝ่ายวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานฝ่ายวิชาการ