ชื่อ - นามสกุล :นายภัทรโชติ ภูหาด
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :รองหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : รองหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย